Đây là những máy Xiaomi sẽ hỗ trợ xóa phông khi cập nhật MIUI 10!

Trên đây là những chiếc máy sẽ được hỗ trợ nâng cấp thêm tính năng xóa phông khi bạn update lên #MIUI10. Các bạn nào đang sử dụng máy #Xiaomi có thể…