iPhone X lại giảm giá; Uber dùng tiền tiêu hủy dữ liệu bị đánh cắp || TECHDAILY || TechMag

Trong bản tin hôm nay gồm có những nội dung chính như sau: – iPhone X xách tay liên tục giảm giá – Uber đã chi $100.000 thuê hacker tiêu hủy dữ liệu của …