Smartphone “NÊN” dùng trình duyệt Firefox thay vì Google Chrome!

Nếu bạn đang sử dụng #Smartphone thì lựa chọn một trình duyệt web là một điều khá cần thiết. Và trình duyệt #Firefox là một trình duyệt khá tốt mà…