Trải nghiệm phần mềm đối thủ của “GOOGLE DỊCH” trên smartphone!

Microsoft_Translator được xem là phần mềm dịch thuật đối thủ của #Google_dịch trên tất cả các máy #Smartphone. Anh em đã tải và trải nghiệm ứng dụng…