Trailer Cuộc Chiến Mỹ Vị Tập 23 FULL HD: Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh hội ngộ với loạt hit một thời

Cuộc Chiến Mỹ Vị” là một chương trình kết hợp giữa talkshow và nấu ăn. Những người tham gia bao gồm 2 MC cùng 4 đầu bếp xuyên suốt và 2 khách…