Xiaomi Mi 8 – Trên tay “BẢN SAO HOÀN HẢO” iPhone X!

Xiaomi_Mi8 có thể xem là bản sao #Android hoàn hảo của #iPhoneX khi đa số những tính năng trên #iPhone_X đều có trên chiếc #Xiaomi_Mi8 lần này ▻ Chi …